Politika privatnosti

Studio za edukaciju „Lekasa“ se obavezuje da neće zloupotrebljavati vaše lične podatke koje unosite u forme našeg sajta.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Studio za edukaciju „Lekasa“ neće dostavljati niti razotkriti lične podatke Kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Studio za edukaciju „Lekasa“ i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Studio za edukaciju „Lekasa“ se obavezuje da će pružati zaštitu ličnih podataka Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Studio za edukaciju „Lekasa“ ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Studio za edukaciju „Lekasa“ informiše Kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te im daje mogućost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan da ažurira podatke na profilu ili o promeni obavesti studio za edukaciju Lekasa. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, studio za edukaciju Lekasa ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu web shopa, kao i na sve stranice unutar sanjatelebak.com domena, a ne na spoljne stranice na koje upućuju linkovi koji se nalaze na ovom domenu.

Osim u slučaju elektronske porudžbine, studio za edukaciju Lekasa neće kupcu slati elektronske poruke ako Kupac na to nije izričito pristao.

Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Studio za edukaciju „Lekasa“ preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.