Ravnodušnost, genski ključ 16

Tekst na ovu temu hoću da napišem odavno.

Ravnodušnost.

Osvestila sam je radeći sa Genskim ključevima, jer je to jedan od mojih osnovnih i dugo vremena […]